mohaa probhu hai tumori pujaa mondiro bedi tole

ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମରି ପୂଜା ମନ୍ଦିର ବେଦୀ ତଳେ …

ଭକତି ସମ କୁସୁମ ରାଶି, ଅରପି ଚରଣ ତଳେ

ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ହେ |||

ଚାହିଁନା ହୋମ ବଳୀ ଧନ ଓ ସାର

ଅନୁତପିତ ହୃଦ ଲୋଡ଼ା ତୁମ

ନୟନ ଜଳ ମୋ ପୂଜା ଫୁଲ

ନିରବେ ନିଅହେ ତୋଳି

ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ହେ |||

ହେ ଯୀଶୁ ସାରଥ୍ ମମ ଜୀବନ ପଥେ

ଶତ ଦୂରୁ ଦିନେ ବିପଦେ …

ଡାକୁଛି ମୁହଁ ଅତି ବିକଳେ

ଉଦ୍ଧରି ନିଅ ହେ କୋଳେ କରୁଣାକର ହେ

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *