aahe dhorma atmaa huo moro proti su prosonno

ଆହେ ଧର୍ମ ଆତ୍ମା, ହୁଅ ମୋର ପ୍ରତି ସୁପ୍ରସନ୍ନ,

ମୋର ହୃଦେ ସର୍ବକ୍ଷଣ କର ତୁମ୍ଭେ ଅଧିଷ୍ଠାନ । ଘୋଷା ।

ଆସ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ କପୋତ, ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଯୁକ୍ତ,

ମୋର ଜଡ଼ ଚିତ୍ତେ କର ପ୍ରେମ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ । ୧ । 

 

ବୁଡ଼ିଗଲି ଏ ସଂସାରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ଚାଲି ଧୀରେ,

ସୁନୟନେ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ କର ମୋତେ ସଚେତନ । ୨ । 

 

ବ୍ୟର୍ଥ ମୁହିଁ ଗୀତ ଗାଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନାଏ,

ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ନ ପାରେ କରି ସାଧନ । ୩

ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦିନ ଥିବି ମୁଁ ଏସନ କ୍ଷୀଣ ! 

କେଡ଼େ ବଡ଼ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ, ମୋ ପ୍ରେମ ରେଣୁ ସମାନ । ୪ । 

 

ଆସ ହେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆସ, ମୋ ମନେ କର ପ୍ରବେଶ,

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ-ରସେ ପ୍ରେମୀ ହେଉ ସଦା ମୋର ମନ । ୫ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *