khristonko bhojono binaa golaa dino bohi

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ଗଲା ଦିନ ବହିରେ । ଘୋଷା ।

ନାନା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁ ପାପ ବୋଲି ନ ବିଚାରୁ,
ଦେଖ ପ୍ରଖର ଅନଳ ନରକ ଜ୍ୱଳଇରେ । ୧ ।

ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଧୂଳିରେ ଯିବୁ ମିଳାଇ,
ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଗଲେ କେହି ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ନାହିଁରେ । ୨ ।

ଆରେ ମନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମାର ପାପର ଦାଗ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦାନରେ ପକାଅ ତୁ ଧୋଇରେ । ୩ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପ କର ନାଶ,
ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ମରିବୁ ନ ରଖିବେ କେହିରେ । ୪ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *