ki paain sodaa osthiro heu mono mohoro

କିପାଇଁ ସଦା ଅସ୍ଥିର ହେଉ ମନ ମୋହର ?

ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂର, ଧର ପ୍ରଭୁ ପୟର । ଘୋଷା । 

 

ସେ ଅଟନ୍ତି ପର୍ବତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ,

ପଦାଶ୍ରିତ ପ୍ରତି ଦୟା ସଦା ସ୍ଥିର ତାଙ୍କର । ୧ । 

 

ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ,

କୃପାଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର ତୋହର । ୨ ।

କୃପା ଦୟା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅକୂପାର,

କେବେ ବି ହୋଇଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଊଣା ତାହାର ? । 

 

କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିପତ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ନାଶିଛନ୍ତି !

କେତେକ ମାତ୍ର ବା ଏହି ତୋର ବିପତ୍ତି ଛାର । ୪ । 

 

ତାଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦ ଧର ତେଜି ବିଷାଦ,

ନୋହିବ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲେ ସେ ତୋ ସଙ୍ଗର । ୫ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *