aahe bhojomono khristo naamore hoibo poritraano

ଆହେ ଭଜମନ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ହୋଇବ ପରିତ୍ରାଣ

ଚିତ୍ତେ ଭାବିଲେ ପାଇବ ଦରଶନ । ଘୋଷା । 

 

ଶୂନ୍ୟର ଉପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ

ସେ ସର୍ବ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ,

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସିଂହାସନର ଉପରେ ବିଜୟେ ବିରାଜ ଭଗବାନ । ୧ । 

 

ସିଂହାସନ ଆଗେ ବିଦ୍ୟମାନ ଖର୍ବ ଖର୍ବ ଧର୍ମ ଦୂତଗଣ,

ଚବିଶ ପ୍ରାଚୀନ ମୁକୁଟ କାଢ଼ିଣ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ । ୨ ।

ଅଗଣ୍ୟ ଜନତା ସାଧୁମାନ ସେବା ଭଜନାରେ କରି ଧ୍ୟାନ,

ପ୍ରେମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି

ବିଜୁଳିର ପରି ତେଜୋବାନ । ୩ ।

ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବ୍ରହ୍ମ

ଈଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣେ ବିଦ୍ୟମାନ, ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା

ଦିଅ ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଦାନ । ୪ ।

ଆହେ ସର୍ବ ଭକ୍ତଜନ ଶୁଣ

ଈଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣେ କର ଧ୍ୟାନ,

ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଣ

ଅନ୍ତେ ଭୋଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖମାନ । ୫ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *