kimpaa nimagna hebi mu bipodore

କିପାଁ ନିମଗ୍ନ ହେବି ମୁଁ ବିପଦରେ ?

କେଡ଼େ ଶାନ୍ତି ମିଳଇ ଧର୍ମ ପଥରେ । ଘୋଷା । 

 

ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ରୟ,

ଦୂର ହୋଇବ ମୋହର ସକଳ ଭୟ; କିପାଁ ଅଭାବ ଆର ?

ସେ ପାଳକ ମୋହର, ସ୍ଥିର ଜଳ ନିକଟେ   ଚରାଇବେ ସେ ମୋତେ,

ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପାଞ୍ଚଣ   କରିବ ଶାନ୍ତି ଦାନ,

ସଦା ହୋଇବେ ମୋର ସଙ୍ଗରେ । ୧ । 

 

ଯୀଶୁ ମୋହର ତାରକ, ଭୋଗୀ ମୋ ପାପ 

ମୋ ବଦଳେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ବ୍ୟାବସ୍ଥା ଶାପ;

ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ  ରୁଧିର ସେ ଢାଳିଲେ,

ପୁଣି ମୋହର ଲଜ୍ଜା  ଅପମାନ ଭୋଗିଲେ,

ଏହି ମିଷ୍ଟ ବଚନ ମନେ କରନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତି ଜନ୍ମଇ ମନରେ । ୨ ।

ଯେଉଁ ସମୟେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ବେଷ୍ଟନ,

ଅବା ଶୋକ ଭୟେ ମନ ହୁଏ ଆଚ୍ଛନ୍ନ,

ସେ କାଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ କାଲ୍‌ବରୀ ପର୍ବତରେ,

ଦେଖିବି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାତନା ଲଜ୍ଜା ଶୋକ,

ପାଇବି ମହାଶାନ୍ତି, ଘୁଞ୍ôଚବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି, ସ୍ଥିରେ ଚାଲିବି ଯୀଶୁ ପଛରେ । ୩ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *