tume adhamo potito nore

ତୁମେ ଅଧମ ପତିତ ନରେ, କିପାଁ ଭଲ ପାଅ ନାଥ ?

ରହିଥାଅ ପାଶେ ପାଶେ (ତୁମେ) ନିଶିଦିନ ଅବିରତ । ଘୋଷା । 

 

ଯେ ତୁମକୁ ନିତି ଭୁଲି ଯାଏ,

ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ନା ଯେ ହାୟ !

ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ କର ଚିର ଅନୁଗତ । ୧ ।

ପାପେ ଯେ ହୋଇଛି ମଳିନ,

ନାହିଁ ଭକ୍ତି, ନାହିଁ ପ୍ରୀତି, ଶକତି ବିହୀନ,

ପ୍ରେମ ନୀରେ ଧୋଇ ତା’ରେ କ୍ଷମ ପାପ ଶତ ଶତ । ୨ ।

ପାଇ ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଅଗଣନ ମୋହାବେଶେ ତଥାପି ଯେ ରହେ ଅଚେତନ,

ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଜଗାଇ ଧୀରେ କର ତୁମେ ପ୍ରେମ-ସିକ୍ତ । ୩ । 

 

ଦାସ ପଦେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ,

ଡାକ ତାକୁ ସଖା ବୋଲି ଆହେ ପ୍ରେମମୟ;

ତୁମ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ, ହୋଇଛି ମୁଁ ବିମୋହିତ । ୪ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *