jishu khristo naamo mana gaare sehi

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ମନ ଗାଆରେ ସେହି ପାଦପଦ୍ମ ନିତି ଧ୍ୟାଆରେ । ଘୋଷା । 

 

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଧନ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଧାମ ସେହି ଏକା ଏହି ବସୁଧାରେ,

ପୂତ ଆତ୍ମାଦାତା      ପାପୀ ପରିତ୍ରାତା,

ଚରଣକମଳୁ ମଧୁ ଖାଆରେ । ୧ ।

ସେ ପ୍ରେମ ନିର୍ଝର    ସର୍ବ ମୂଳାଧାର ମୁକତି କରତା ପରପାରେ

ଧନ ମନ ଜୀବନ     ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ

କରି ସେ ନାମ ସ୍ମରୁ ଥାଆରେ । ୨ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *