prabhu, papisto dino prati karunaa kara

ପ୍ରଭୁ, ପାପିଷ୍ଠ ଦୀନ ପ୍ରତି କରୁଣା କର,

ଦୂର ନ କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାଶୁ ତୁମ୍ଭର । ଘୋଷା ।

ପାପରେ ମୋର ଜାତ, ପାପେ ହେଲି ବର୍ଦ୍ଧିତ,

ପାପରେ ଅନୁରକ୍ତ ମୁହିଁ ପାମର । ୧ ।

ଶତ୍ରୁ ଯେ ଶୟତାନ ସ୍ଥାପି ସ୍ୱସିଂହାସନ 

ଅନ୍ତଃକରଣୁ ନାଶେ ସୁଖ ମୋହର । ୨ । 

 

ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ପାପ ପରୀକ୍ଷା ଘୋର 

ବିଶ୍ୱାସ ଟଳ ଟଳ ମୋର ଦୁର୍ବଳ । ୩ ।

ରକ୍ଷା କରିବ ମୋତେ, ନାହିଁ କେହି ଜଗତେ,

କହିବି କା ନିକଟେ ଦୁଃଖ ମୋହର । ୪ । 

 

ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଭରସା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଶା,

କେବଳ ରକ୍ଷା ଆଶା ପଦେ ତୁମ୍ଭର । ୫

ଦିଅ ତୁମ ଚରଣେ ଶରଣ ଦୀନ ଜନେ,

ନାଶ ଧର୍ମାତ୍ମା ଦାନେ କଳଙ୍କ ମୋର । ୬ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *