Kampi uthe e dhara dhama

କମ୍ପି ଉଠେ ଏ ଧରାଧାମ
ନେଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜନମ
ଝୁମି ଉଠେ ଏ ତନୁ ପ୍ରାଣ
ନେଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜନମ
ହସୁଛି ନୀଳ ଗଗନ
ନାଚୁଛି ଗିରି କାନନ
ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ ଏ ମନ
ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରାଣ….=୦=

ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ
ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଥିଲା ଲିଖିତ
ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସୂତ
କଲେ ତାହା ସଫଳିକୃତ
ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶମାନ
ମାନିଲେ ଯୀଶୁ ରାଜନ
ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ ଏ ମନ
ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରାଣ….=୦

ସରଗର ଦୂତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ
କହିଲେ ନ ହୁଅ ଭୟାର୍ତ୍ତ
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ
ପାପ ତାପ କରିବେ ଧୌତ
ମାନବ ରୂପ ଧରିଣ
ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂବନ
ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ ଏ ମନ
ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରାଣ….=୦

ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା
ଅମିତ୍ ବଡ଼ନାୟକ (ଶିକ୍ଷକ)
କଣ୍ଠଦାନ – ଅମିତ୍ ପାଣି (ସୁସମାଚାର ଗାୟକ)

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

click the link below to know the tune

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *