chalare krusa pathe chalare

ଚାଲରେ କୃଶ ପଥେ ଚାଲରେ ମୁକ୍ତି ପଥେ
ଚାଲ ସିୟୋନ ପଥେ ଚାଲ ସେ ସ୍ଵର୍ଗ ପଥେ
ଚାଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ (ଘୋଷା)


ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କୃଶେ, ପାପର ଦର୍ପ ନାଶେ
ଝରାଇ ରକ୍ତ କୁଶେ, ଡ଼ାକନ୍ତି ପାପୀ ପାଶେ
ଚାଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ |୧|


ତୋର ଶୁଚି ନିମନ୍ତେ, ଝରୁଛି କୃଶେ ରକ୍ତ
ଆସ ପାପୀ ସମସ୍ତ; ହୁଅ ସେ ରକ୍ତ ଧୌତ
ହୋଇବ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ।୨|


ଆସୁଛନ୍ତି ଆକାଶେ ନେବାକୁ ମୁକ୍ତ ଯେତେ
ସେହି ସିୟାନ ଦେଶେ ପାଇବ ଶାନ୍ତି ଶେଷ
ଚାଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *