jharao prabhu swargiya jhara

ଝରାଅ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଵଗୀୟ ଝରି ମରୁମୟ ମୋ ଜୀବନରେ,
ସରସ ହେଉ ନିରସ ପ୍ରାଣ, ତୁମରି ସେ ରେ ଝରେ । (ଘୋଷା)


କଲବରୀର ଶୋଣିତ ଝର, ବହୋଅ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରେ ମୋର,
ପାପ କଳୁଷ ମୋ ଯାଉ ଦୂରେ, ତୁମରି ପୂତ ଶୋଣିତ ଧାରେ ।୧।


ତୁମେ ହେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ, ହୁଅ ମୋ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ
ଜୀବନ ପାଏ ମୁଁ ତୁମଠାରେ, ଆସ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତରେ ।୨।


ତୁମେ ହେ ପ୍ରେମର ନିରିଝର, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାରାବାର
ହୃଦୟ ଉଛୁଳି ଉଠୁ ସଦା ସେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଝରେ । ୩ ।


ଯୀଶୁ ହେ ଅମୃତ ପାରାବାର, ଜୀବନ ମୋ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝର
ମିଳାଅ ଏ ଜୀବନ ତୁମରେ, ରେ ଦିନ ତୁମ ବାରିରେ |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *