jisu bina kie jibana deichhi

ଯୀଶୁ ବିନା କିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି,
ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ
ଯୀଶୁ ବିନା କିଏ ଉଠାଇ ପାରିଛି,
ମୃତିକୁ ଜୀବନ ଦେଇ (ଘୋଷା)


ପକ୍ଷାଘାତ, କୁଷ୍ଠି, ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, କାଲ
ନିମିଷକେ ଛୁଇଁ ଯୀଶୁ କଲେ ଭଲ ।
ଚାରି ଦିନ ମଢ଼ା ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାକରେ,
ଉଠିଲା ଜୀବନ ପାଇ (ଭାଇ)ଯୀଶୁ ବି
। ବିନା କିଏ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ପଥ ଦେଇଅଛି ଦେଖାଇ ।୧।


ପାପୀ ପାପ ବହି କୁଶେ ବଳି ହେଲେ
ପ୍ରେମରେ ପାପୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦାନ କଲେ ।
ତିନି ଦିନ ପରେ କବର ଫିଟାଇ
ଉଠିଲେ ଜୀବନ ପାଇ (ଭାଇ)
ଯୀଶୁ ବିନା କିଏ ବଂଚି ଉଠିଅଛି ମରଣକୁ ହଟାଇ |9|

ଏ ନୁହେଁ କାହାଣୀ ଅବା କଳନା
ଇତିହାସ କହେ ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା।
ବିଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଇଛି,
ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟତା ପାଇଁ (ଭାଇ)
ଯୀଶୁ ବିନା କିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରେ ମାନବର ପୂଜା ପାଇଁ ।୩।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *