aaji jwolao prabhu taba aaloka

ଆଜି ଜ୍ବଳାଅ ପ୍ରଭୁ ତବ ଆଲୋକ ଆମ ପରିବାରେ
ଆମ ପରିବାରେ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ
ତବ ରୂପ ଜ୍ୟୋତିରେ (ଘୋଷା)


ଆସି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସନ ତୁମର ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ
ଉଦ୍ଦୀପିତ କର ଜୀବନ ଆମର ତବ ଆଶିଷରେ
ତବ ଆଶିଷରେ ଏହି ନିମିଷରେ ପ୍ରତିମନ ମମିରେ | ୧|


ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଳକ ରକ୍ଷକ ଆମ ପରିବାରେ
ତୁମରି ସ୍ବରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ଆମ ଜୀବନରେ
ଆମ ଜୀବନରେ ତବ ଗୌରରେ ପ୍ରତି ଇଛା..କର୍ମରେ | ୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *