asichhu prabhu go a subha belara

ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ
ସୁମରି ତୁମରି ପ୍ରେମ … ପ୍ରଭୁ
ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ
ଆଜି ଏ ସୁଦିନେ ପୂଜାବେଦୀ ସ୍ଥାନେ
ଗାଇ ତୁମେ ଜୟଗାନ … ପ୍ରଭୁ (ଘୋଷା)


ଶୟତାନ ନିତି ମାୟାଜାଲ ପାତି, ଜୁଲାଏ ଆମରି ମନ …
ଅଧିକାର କରେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର, ନେବାକୁ ନରକ ଧାମ
ଶୟତାନ ବଳ, ଭାଗି ନ କର ହେଉ ସେ ଆମ ଅଧୀନ
ପ୍ରଭୁ ଭଜିବ ତୁମରି ନାମ … |୧|


ପାପୀ ପାପ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହି, କୁଶେ ଦେଲ ନିଜ ପ୍ରାଣ ।
ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ କୃପାରେ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୂମ
ଆମ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବୃଦ୍ଧି ଆପ୍ ମନ, ଶ୍ରୀପାଦେ କରୁ ଅର୍ପଣ ।
ପ୍ରଭୁ ଭଳି ତୁମରି ନାମ |୨|


ତୁମେ ତ ନଥ ହେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଦୀପ୍ତି
ତୁମରି ଆଲୋକେ ଆଲୋକିତ କର, ଦୂରେ ଯାଉ ଅମାରତି
ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମୁଲିର ଭଣ୍ଡାର, ଉପକାରୀ ବଂଧୁ ଆମ
ପ୍ରଭୁ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *