biraja mo antre jisu jali uthu

ବିରାଜ ମୋ ଅନ୍ତରେ, ଯୀଶୁ ଜଳିଉଠୁ
ମୋ ହୃଦ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ (ଘୋଷା)


ଖୋଜି ବୁଲେ ମୁହଁ ଦିନରାତି ତୁମରି ସୁମଧୁର ପିରତି
ଏ ଶୁଷ୍କ ପରାଣେ ଏ ପାପୀ ଜୀବନେ
ଢ଼ାଳି ଦିଅ ତବ କୃପା ବାରେ | ୧|


ଝୁଲିଅଛି ପ୍ରଭୁ କୁଶ ପରେ ତାରିବାକୁ ସର୍ବ ପାପୀ ନରେ
କରୁଣା ତୁମରି ପାଇ ପାପୀ ନର …
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ | ୨|


ଆସ, ପ୍ରଭୁବର ମୋ ଆତ୍ମାର ରଖ ତୁମ ପ୍ରେମେ ମୋ ଅନ୍ତର
ଦେଇ ଧନମନ ମୋ ସର୍ବ ଜୀବନ
ପୂଜିବି ଚରଣେ ହେ ତୁମର .. | ୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *