biswa ithihasa prusta para

ବିଶ୍ବ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାପର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ହୋଇଲା ଅମର | ଘୋଷା|


ପାପୀ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ସେ ଈଶ କୁମର
ନର ଅବତାରେ ଜନ୍ମ ଧରା ପର
ଭୋଗିଲେ ଦାରୁଣ … ଯାତନା ପୁଣ
କାଲବରୀ ପର୍ବତ କୁଶ ଉପର | ୧|


ଭୂ-କମ୍ପ ହେଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର …
ପ୍ରହରୀଗଣ ହେଲେ ଥରହର
ଭାଙ୍ଗି ଗଲାରେ … ରାଜାର ମୋହର
ଘୁଚିଗଲା କବର ପଥର, | ୨|


ନ ରଖି ପାରିଲା ସେ ସୁପ୍ତ କବର
ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ କରି ଚୂରମାର
କୁଶୀୟ ଯୀଶୁ ସେ … ଈଶ କୁମର
ଉଠିଲେ କବରୁ ତିନି ଦିନ ପର | ୩|


ଗାଅ ହେ ସରବେ ଜୟ ଜୟ ଗୀତ
ଯୀଶୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁନରୁଥିତ
ଗୌରବ ସଂଭ୍ରମ ହେଉ ତାଙ୍କର
ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଏ ଧରା ପର | ୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *