gana kare mu jisu nama.

ଗାନ କରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ନାମ ମୋତେ ଯେ କଲେ ପ୍ରେମ
ହାଲିୟା ଗାଏ ସଦା ଧନ୍ୟ ମୋତେ ସେ କଲେ ତ୍ରାଣ (ଘୋଷା)


ଜାଣିଲି ଅଭାବ ମୋର ଏକଟି, ଝିଲି ମୋ ମନେ ନଥୁଲା ଶାନ୍ତି
ଶ୍ରୀପାଦେ ପାକ ସମର୍ପି ଦେଲି ଲଭିଲି ଜୀବନେ ଆନନ୍ଦ ମୁକ୍ତି ।୧।


ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ମାନ ନକଲା ପୂତ ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର
ମାନିଲି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନେ ଉଛୁଳେ ମୋ ହୃଦେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ ।୨।


ପାଇଲି ଜୀବନେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଜନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି ମୋତେ କଲେ ପ୍ରଦାନ
ତାହା ମୋ ସମ୍ପଦ ମୋ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସାରା ଜଗତେ ମୁଁ
କରେଘୋଷଣ |୩ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *