jebe raja jisu asibe

ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ନୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ
ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ ଯିବି ମୁଁ ଉଠି
ପଲକରେ … (ଘୋଷା)


ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ସୀମାରେ ମୋତେ ଭେଟିବେ
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ତେଜରେ
ଲଭି ମୁଁ ନୂତନ ଶରୀର ହୋଇଯିବି ତାଙ୍କପରି ରେ , |୧|


ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିରେ, କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ
ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ । I9 ||


ସେ ମହା ପୁନରୁଥାନ କାଳେ,
କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ
ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ନଯିବ ଥରେ ଭାବି ଦେଖା
(ନିଜ) ମନରେ |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *