kene jau papire bare pheri ana

କେଣେ ଯାଉ ପାପୀରେ ବାରେ ଫେରି ଅନା
କାଲବରୀ ଚୂଳେ ଝରେ ରୁଧୁର ଝରଣା (ଘୋଷା)


ପାଷାଣର ବ୍ଲକୁ ପରେ ରୁଧୁର ଝରଣା ଝରେ
ଧୋଇବାକୁ ପାପ ତୋର ଡାକେ ମୃଦୁ ମଧୁ ସ୍ବରେ
ଯାଅନା ଦୂରକୁ ଆଉ ବାରେ ଫେରି ଅନା … I୧I


ଶୁଭେ ନାହିଁ କିରେ ତୋତେ ସେହି ସୁମଧୁର ବାଣୀ
ଶୁଣି ନାହିଁ କିରେ କେବେ ସେ କୁଶର କାହାଣୀ
କିମ୍ପା ତେବେ ଯାଉ ଚାଲି ହୋଇ ବାଟ ବଣା… |9 |


ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଆଜି ସେହି ଝରଣାର ପାଶେ
ପାଇବୁରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁରେ ହରଷେ
ନ ଫେରିଲେ ମରିବୁ ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ବିନା
କାଲବରୀ ଚୂଳେ ଝରେ … | ୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *