mukharita heu aama paribare ମୁଖରିତ ହେଉ ଆମ ପରିବାରେ

ମୁଖରିତ ହେଉ ଆମ ପରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
ସେ ଯେ ତ୍ରାଣକାରୀ ସଭିଙ୍କର, ଜୀବନ ଆକର
ବନ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଅତି ନିଜର
ଦୁଃଖରେ ବା ରୋଗରେ, ମୃତ୍ୟୁ କି ଶୋକରେ ଗାଇବୁ
ତାଙ୍କ ନାମ [୧]

ସେବା ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଗଢ଼ିବୁ ଜୀବନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ବଢ଼ିବୁ ଦିନୁ ଦିନ
ଜୀବନ ଶେଷରେ ମହା ଆନ୍ଦରେ, ଲଭିବୁ ଶାନ୍ତଧାମ |9|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *