pade pade chaluchi mu

ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ
ମୁହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ … (ଘୋଷା)

ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ତୁମ ମୁଖ ଚାହିଁ
ଚାଲିବି ମୁଁ ତବ ପଦ ଚିହ୍ନି ପାଦ ଦେଇ
ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ମୋର ଆସେ ଯେବେ ଘେରି
ବଢ଼ାଅ ମୋ ଶକ୍ତି ତବ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରି
ପଥ ଚଲା ଶିଖାଅ ହେ ମୋତେ | ୧ |

ରହିଯାଏ ପଥେ ଯେବେ ପଥ ଚାଲିବାରେ
କ୍ଲାନ୍ତି ମୋର କ୍ଷମା କରି ନିଅ ଗୋ ସାଥିରେ
ଯାତ୍ରା ଶେଷେ ବୁଜିବି ମୁଁ ଆଖି ତବ କୋଳେ
ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ତହିଁ ଲଭିବି ଆପାରେ
ଗାଉଥିବି ପ୍ରଶଂସା ନିରତେ |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *