amara isa sutare

ଅମର ଈଶ ସୁତରେ, ଅମର ଈଶ ସୁତ
କାଲବରୀ କୁଶେ ହତରେ … ହଁ … ତ (ଘୋଷା)

ପାତକି ମୁକତି ପାଇଁ, ସ୍ଵଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ
ରଚିଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ … ପ … ଥା |୧|

କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବହି, ଅଶେଷ ଯାତନା ସହି
ରହିଲେ ମୌନ ଶାନ୍ତରେ |୨|

ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୁକୁର ରକତ ଦେଇ
ଧରଣୀ କଲେ ପୂତରେ …ପୂ…ତ I୩I

ଯୀଶୁ (ତାଙ୍କ) ପଦେ ରଖ ଲୟ, ପାପ ଯିବ ଦୁଃଖ ଭୟ
ସେହି ସତ୍ୟ ପଥରେ ( ଜୀବନ) … ପ… ଥ I୪I

ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଦେଇ ପହଂଚିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ,
ଧର୍ମାମ୍ବା ତୋ ଚାଳକରେ ..ଚା…କ…କ… |୫|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “amara isa sutare”