jishu tumo premo kede mohano

ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ କେଡେ ମହାନ୍ ହେ
ଆକାଶ, ତାରା, ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର ସବୁଠୁ ମହାନ୍ ହେ (ଘୋଷା)

ଅପାର ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେଡେ ମହାନ୍ ହେ
ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପ୍ରତି ନିମିଷେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେ |୧|

ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମନ ନିରାଶେ ଡୁବିଲେ
ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଯଦିରେ ଉଚ୍ଚାରେ
ଡାକିବା ଆଗେ ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ
ଅଛି ତୋ’ ସାଥିରେ |୨|

ଅନ୍ଧାର ଘାଟିରେ ଯିବାକୁ ହେବ ଯେ,
ମୃତ୍ୟୁ ଘେରା ପଥରେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଗତିରେ
ହୋଇ ମୋ ପାଳକ ନେବେ ସେ ଚଳାଇ
ସତତ ଥାଇ ସଙ୍ଗରେ |୩|

ଅଭାବକୁ ମୋହର ନ ହେବ ଆଉ ଡର
ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇବ ବିଶ୍ରାମ ମୋର
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ କରିବେ ତୃପ୍ତ ସେ
ସତତ ଥାଇ ସଙ୍ଗରେ I୪I

ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଭବନରେ ସ୍ତୁତି କରିବି ମୁଁ ଯେ
ସେବିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ
ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଇଶ୍ଵର ମୋର ପ୍ରଶଂସାର
ହାଲିଲୁୟା ଆମେନ |୫|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *