premika jishu jebe asile

ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲେ,
ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା
ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦେ ଲଭିଲି,
ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା (ଘୋଷା)

ମୋର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆଶ୍ରା ଦେଇ
ନିଜ ପରେ ମୋର ପାପ ଭାର ନେଇ
କୁଶରେ ନିଜ ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ (ହାଲିଲୁୟା) |୧|

ଜଗତର ମନ୍ଦତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ
ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୋ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ
ତେବେ ସେ ଅନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ (ହାଲିଲୁୟା)
ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା , |୨|

ନିଜ ର ମୋ ଜୀବନ ସେ କିଣିଲେ
ଯୀଶୁ ମୋର ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସାର
ପିତା ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ମିଳାଇଦେଲେ (ହାଲିଲୁୟା)
ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *