sanjibita prabhu kariba nahi ki

ସଂଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ କରିବ ନାହିଁ କି ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ତୁମଠାରେ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ତଇଳ ଢ଼ାଳିବ ନାହିଁ କି,
ଜଳିବ ଆଲୋକ ସମାଜରେ… (ଘୋଷା)

ପ୍ରତି ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ସଜୀବ ହେବାକୁ,
ବହୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବହ ଚଉଦିଗୁ
ଜୀବିତ ହୋଇବା ପାଦେ ଠିଆ ହେବା
ପ୍ରଶଂସିବା ଯଶ ଉଚ୍ଚରେ … | ୧ |

କର ଗୋ ଆଶିଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପରଶେ,
ଫଳିବୁ ଅକ ତୁମର ଉଦେଶେ
ହୋଇ ପରିହିତ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍
ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚ୍ଚରେ ….|9|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *