srusthira sehi prathama prasna

ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ପନ ତୋଳେ ମନ ତଳେ
ହେ ମଣିଷ… ହେ ମଣିଷ…ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? (୨ ଥର) |୧|

ଆଜି ବି ରହିଛି ବିଭେଦ ପ୍ରାଚୀର
ପାପ କଳଙ୍କ ବୋଳା
ପାରେ ନାହିଁ ସହି ଏ ମଣିଷ ଆଉ
ପାପର ଦହନ ଜ୍ୱଳା
ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ଆବ ରଣ ତଳେ
ମଣିଷ କି କେତେ ବୁଝିପାରେ … I୨I

ଫେରି ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଅବତରି
କଳୁଷିତ ଧରା କୋଳେ
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଭଙ୍ଗା ମନକୁ
ଯୋଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଥରେ
ତୁମରି ଅମର ସଙ୍ଗୀତ ବିନା
ଆଉ କି ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ? |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *