aji mana prana kholi bolo

ଆଜି ମନ ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ବୋଲ
‘ଜୟ, ଜୟ, ଯୀଶୁ ଜୟ’
ଜୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୟ’ (ଘୋଷା)

ଜୟ ଆମା ଅନାଦି, ଜୟ ପିତା ପୁତ୍ର ନିରବଧୂ,
(ବୋଲ) ଜୟ ପିତା ଜୟ ଈଶପୁତ୍ର
ବିଜୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୟ… |୧|

ଜୟ ସୃଜନ କାରଣ, ଜୟ ପାପ ବିନାଶନ,
( ବୋଲ) ଜୟ ପାବକ ସ୍ଵରୂପ ଆମ୍ବା
ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୟ’… |୨|

ଜୟ ପିତତପାବନ, ଜୟ ଜୟ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ,
( ବୋଲ) ଜୟ ଭକତ-ଚିତ୍ତ-ବିନୋଦନ
ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୟୀ… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *