dekha dekha asuchanti gourabare

ଦେଖ ଦେଖି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁରାଜା,
ଆଖିର ପଲକେ ଉଠିବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଧୂ ପ୍ରଜା,
ଏ ମର ଶରୀର ହେବ ରୂପାନ୍ତର
ଅକ୍ଷୟ ଅମର ହୋଇବା (ଘୋଷା)

ଗାଇଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ
ନୂତଗଣ ସାଥେ ହୋଇ ମିଳିତ
ହୋଶାନ୍ନା .., ହୋଶାନ୍ନା
ଆସ ଯିବା ସେ ମହା ଭୋଜେ
ହୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆସିଛୁ ଯେତେ
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଯିବା ଯୀଶୁ ପାଶେ
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ସଂଗୀତ ଗାଇବା … |୧|

ଏହି ଦେଖ ଦିଶେ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର
ଆଉ ନାହିଁ ଭୟ ମାରନା ଡର… ହୋଶାନ୍ନା… ହୋଶାନ୍ନା
ସ୍ଵର୍ଗଦୂତ ହସ୍ତପ୍ରସାରି
ନେଇଯିବେ ରାଜା ସ୍ବାଗତ କରି
କହିବେ ସେ ତୋତେ ରହିବ ନିରତେ
ସଦା ମୋର ସାଥେ ସ୍ଵଗିଧାମେ.. |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *