gao sarabe jishu name

ଗାଅ ସରବେ ଯୀଶୁ ନାମେ ହୋଶାନ୍ତା ଜୟଗାନ
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାରେ ତୋଳି ତାଙ୍କରି ନାମ…(ଘୋଷା)

ପ୍ରେମଭରା ତାଙ୍କ ପରଶ, ଆଣିଦେବ ମନେ ହରଷ
ପରମ ପିତା ଯୀଶୁ ଆମ, ଭରିଦେବେ ଆଶିଷ
ନିରାଶର ମନ ତଳେ ଆଲୋକ ସଂଚାରିବା
ଅନ୍ଧାର ଦୂରେ ଯିବା… |୧|

ପାପ କଳୁଷିତା ଆମର, ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ତବ ପୟର
କର ନୂତନ ଏ ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ
ବିକଶିତ ହେଉ ସଦା ପୁରି ମଧୁ ସୁବାସ
ହେଉ ସଦା ହରଷ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *