jishu aso mo antare

ଯୀଶୁ ଆସ ମୋର ଅନ୍ତରେ, ଲଭିବି ପ୍ରାଣ ଦେଖି ତୁମରେ
ମୋର ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେବ ହେ ବାରେ
ପାଇଁ ଅନ୍ତରେ (ଘୋଷା)

ତୁମ ମୋହନ ମୂରତି ଦେଖି ହେ ଯିବ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତରେ… |୧|
ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯହିଁ ସ୍ଵର୍ଗ ତହିଁ ହେ ଆସ ମୋର ଅନ୍ତରେ… ।୨।
ତୁମ ସହବାସେ ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ହେ, ମିଳେ ଏହି ସଂସାରେ… |୩|
ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ମୁଗଧ କରେ ହେ, ଆସ ମୋର ଅନ୍ତରେ …|୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *