ahe moro jishu sundara

ଆହେ ମୋର ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର
ମୋ ପାଇଁ କି ଦୁଃଖ ସହିଲ
ହୋଇ ଈଶସୁତ ମାନବର ପାଇ
ନିଜ ଜୀବନ ବଳି ଦେଲ… (ଘୋଷା)

ଦୋଷୀ ନୋହିଁ ମହା ଦୋଷୀ ଭାବରେ
ବନ୍ଧା ହେଲ ଯାଇ କୃଶ ଉପରେ
କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ ହୋଇ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ
ନିଜ ଶିରେ ଧାରଣ କଲ… |୧|

ମୁହିଁ ମହାପାପୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁମର
ଭୋଗିଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ଅପାର
ଧୋଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ରକତେ
କର ମୋତେ ପାପୁ ଉଦ୍ଧାର… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Click the link below to listen full song and know the tune

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *