bahi nei ja re hrudayara

ବହି ନେଇଯାରେ ହୃଦୟ ଗଣ୍ଡିରେ
ଯୀଶୁ ନାମ ବହି ନେଇଯା … (୨ ଥର)
ଯୀଶୁ ନାମରେ ମିଳଇ ଶାନ୍ତି
ଯୀଶୁ ନାମରେ ମିଳଇ ମୁକ୍ତି
ଯୀଶୁ ନାମ ବହି ନେଇଯା … (୨ ଥର)… (ଘୋଷା)

ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ
ଘରେ ଘରେ କହି ଦେଇଯା
ଭାରତ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ … ( ୨ ଥର)
ଯୀଶୁ ବାଣୀ କହି ଦେଇଯା… |୧|

ଯୀଶୁ ଯେ ପାପୀର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ
ଜଗତେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲେ
ମାନବ ଜାତିର ପାପର ବୋଝକୁ
ଆପଣା ଅଙ୍ଗରେ ବହିଲେ
ବହି ନେଇଯାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ
ସେ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ…. |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bahi nei ja re hrudayara”