gaiba jishunka namo

ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ
ଜଗତ ମୁକତି ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦେ ଦେଇ ସ୍ଥାନ
କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ, ଜଗତେ ବଂଚାଇ, ଆଶିଷ ବର୍ଷାଇ… (ଘୋଷା)

ବଂଚାଇଲେ ସେହି ଜୀବନ ଦେଇ
ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଭୁଲଇ ନାହିଁ… |୧|

ଆମ ପାପ ପାଇଁ, କାଣେ କୁଶ ବହି, ରକତ ଝରାଇ
ପ୍ରହାରିତ ହେଲ ଜଗତ ପାଇଁ
ତଥାପି ଜଗତ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ… |୨|

କୁହ କାଲବରୀ, ନୀରବ ନ ରହି, କୁଶର କାହାଣୀ
ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତୁମ ଭାବବାଣୀ
ଏଲୋହି, ଏଲୋହି ଲାମା ଶବକଥାନି… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 thoughts on “gaiba jishunka namo”