jaya jaya jishu jaya

ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ
ଜୟ ପିତା ପୁତ୍ର ଜୟ ଜୟ
ଜୟ ପବିତ୍ରାପା ଜୟ ଜୟ (ଘୋଷା)

ବିଶ୍ଵସ୍ରଷ୍ଟା ପିତା ପରମେଶ୍ବର
ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରେମ ପାରାବାର
ନିତ୍ୟ ପରାତ୍ପର ଜୀବନ ଆକର
ଜୟ ପ୍ରେମମୟ ଜୟ ଜୟ
ଜୟ ବିଶ୍ବପିତା ଜୟ ଜୟ… |୧|

ପ୍ରେମ ଅବତାର ଈଶ ନନ୍ଦନ
ମୁକତି ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ
କଳୁଷହାରୀ ପତିତପାବନ
ଜୟ ଯୁବା ମେଷ ଜୟ ଜୟ
ଜୟ ଈଶସୁତ ଜୟ ଜୟ… |୨|

ପବିତ୍ର ଆପ୍ ଚିର ସହାୟକ
ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଧ ଦାୟକ
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦାୟକ
ଜୟ ଜ୍ୟୋର୍ତିମୟ ଜୟ ଜୟ
ଜୟ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଜୟ ଜୟ… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *