jishu tuma pase amo

ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଶେ ଆମ ଆଜି ଏହି ନିବେଦନ
ଚାହୁଁନା, ଯା’ ତୁମେ ଚାହିବୁନି ଆମେ
ଚାହିଁବୁନି କଦାଚନ… (ଘୋଷା)

ଅଟଳ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ତୁମ ଠାରେ
ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ବର ପରାୟଣତା ଭରି ଉଠୁ ହୃଦୟରେ
ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେହ୍ନେ କରିବୁ ପ୍ରାଣପଣ
ଦିଅ ଆଶିଷ ଶେଷେ ପାଇବୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ… |୧|

ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ନାହୁଁ
ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟ ଆମ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କେବେ ନ ହେଉ
ଦିଅ ସହିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ପବିତ୍ର ସେ ପ୍ରେମ
ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଧର୍ମବି କରିବୁ ପାଳନ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *