madhura se jishu namo

ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ନିତି ଗାଉଥା
ସେ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ତୋର ବଂଧୁ
ସେହି ପାଳକ ପିତା… (ଘୋଷା)

ପ୍ରେମିକ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ
ଚଲା ପଥ ସେ ଚାଳକ
ସୁରକ୍ଷାର ମହାଶ୍ରୟ
ସେହି ଏକା ତୋ ଅଭୟ
ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ
ସେହି ଜୀବନ ଦାତା… |୧|

ସାନ୍ବନା ସେ ନାମେ ମିଳେ
ଜୀବନର ଦୁଃଖ କାଳେ
ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଯେତେ
ସେ ଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ତୋତେ
ତାଙ୍କ କୁଶ ତଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ
ସେହି ମୁକତି ଦାତା… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *