prati kanthu jharipadu

ପ୍ରତି କଣଠୁ ଝରିପଡେ ତୁମ ଜୟ ଗୀତ
ତୁମ ନାମେ ଶତଜାନୁ ହୁଏ ପୁଣି ନତ… (ଘୋଷା)

ରାଜାରାଜନ ତୁମେ ପତିତପାବନ
ଏ ଜଗତେ ପଥ ସତ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ
ଦୟାର ସାଗର ତୁମେ ପ୍ରେମର ଆକର
କ୍ଷମାର ଆକର ତୁମେ କରୁଣା ନିର୍ଟିର
ଏକମାତ୍ର ଅତିପ୍ରିୟ ଈଶ୍ବର ସୁତ… |୧|

ମରଣ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ
ଅନୁଗ୍ରହେ ଦେଇଅଛି ମହା ପରିତ୍ରାଣ
ହେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟତମ ଚିର ମହୀୟାନ
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାରେ ତୁମେ ହିଁ ଭାଜନ
ତ୍ରିଭୁବନ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *