sadaprabhu sonyadhipati

ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ୟାଧିପତି, ଅଟନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି
ତାଙ୍କରି ବିହୁନେ ତିନି ଭୂବନେ
ନାହିଁ କାହିଁ ଆଉ ମୁକତି (ଘୋଷା)

ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ସକଳ ତାଙ୍କରି ସୃଜନ
ପ୍ରତି ମୂରତିରେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ କଲେ ମାନବ ନିର୍ମାଣ
ଅଟନ୍ତି ସେ ମହାମହିମ (୨ଥର)
ଅକଳନ ତାଙ୍କରି ଶକତି… |୧|

ହୁଅଇ ସୁସ୍ଥିର, ସମୁଦ୍ର ଝଡ, ଶୁଣି ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ
ଉଠଇ ଶବ, କବର ଛାଡି, ବେଗେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଡାକ
ଶୁଣି ସେ ବଡ ଯୀଶୁ ନାମ (୨ ଥର)
ଶୟତାନ ପାଏ ଭୟ ଅତି… |୨|

ପରାକ୍ରାନ୍ତ ସେ ଯୀଶୁ ରାଜନ, କରନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନେ କର୍ତ୍ତାପଣ
ଆସ ହେବା ନତ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ, ଅରପିବା ହୃଦୟ ସୁମନ
ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ନବ ଅନୁଭୂତି (୨ ଥର)
ପାଇବା ଜୀବନ ଚିର ଶାନ୍ତି… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *