santidata jishu raja

ଶାନ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମ ପାଦେ ଏହି ଅଳି
ଦିଅ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଭକ୍ତି ଯେହ୍ନେ ନ ପଡିବୁ ଟଳି
ତୁମ ରକ୍ତରେ କିଣା ଜନ ଆମେ
ଆଶିଷ ଦିଅ ହେ ଢ଼ାଳି… (ଘୋଷା)

ଅନ୍ଧାର ଏହି ଚଲାପଥେ ପ୍ରଭୁ
ନାହିଁ କେହି ଆମ ସାୟା
ଜୀବନ ତରୀଟି ବାହି ନେବା ପାଇଁ
ଅଳି କରୁ ନିତି ନିତି
ତୁମରି ବାକ୍ୟ ତଇଳରେ ସବୁ
ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଉଠୁ ଜଳି… |୧|

ଭୁଲିବାକୁ ଯେତେ ଅତୀତ କାଳିମା
ସାରିବାକୁ ଅମାରାତି
ଦିବାନିଶି ତୁମେ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ
ଗାଇବାକୁ ଜୟ ଗୀତି
ସୁନ୍ଦର କର ଜୀବନ ସବୁରି
ଏତିକି ତୁମରି ପଦେ ଅଳି… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Click the link below to listen full song and know the tune

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *