stuti bandana puja aradhana

ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ
ହେ ଯୀଶୁ ଈଶ ଜୟ ଯୁବା ମେଷ
ସଦା ଜୟ ତୁମ ନାମେ… (ଘୋଷା)

ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରତା ହେଲ ଦେହବନ୍ତ
ସରଗ ତେଜିଲ ହେ ଇମ୍ମାନୁୟେଲ ଜନମିଲ ଧରାଧାମୋ… |୧|

ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ କଳୁଷହାରୀ,
କୁଶୀୟ ଯାତନା ନେଲି ଅଙ୍ଗେ ବରି
ହେଲ ବଳିକୃତ କଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁମରି ମହାପ୍ରେମେ… |୨|

ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଜାରାଜନ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ
କରନ୍ତୁ ଗାୟନ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଗଣ,
ହାଲେଲୁୟା ତୁମ ନାମେ… |୩|

ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମରଣ ବିଜୟୀ, ଜଗତଜୟୀ ପାପ ବିଜୟୀ
ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ମହିମାସଂଭ୍ରମ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ… |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *