topaye topaye raktadhara

ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ରକ୍ତଧାର
ଝରିଗଲା କେତେ ଝରିଗଲା (୩ ଥର)
ନଈ ନାଳ ପରି ନଈ ନାଳ ପରି ଝରିଗଲା
କାଲବରୀ କୃଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ
ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ
ଟୋପାଏ … ଟୋପାଏ… (ଘୋଷା)

ଯୀଶୁର କଥା ଶୁ, ଯୀଶୁର ବାକ୍ୟ ଶୁନ୍
ସବୁ କଥା ମନେ ରଖି ଭାବୁଥାଇ
ମନ ଜୀବନ ଦେଇକରି ଗୁଣ ଗାଉଥା
କାଲବରୀ କୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ
ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ
ଟୋପାଏ…ଟୋପାଏ…. |୧|

ଯୀଶୁ କଲେ ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁ ଦେଲେ କ୍ଷମା
ସବୁ କିଛି ମୋର ପାପ ଦୂର କଲେ
ମନ ଜୀବନ ଦେଇ କରି ଗୁଣ ଗାଉଥା
କାଲବରୀ କୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ
ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ
ଟୋପାଏ… ଟୋପାଏ… |୨|

ଯୀଶୁ ରାଜା କେ ଦେଖେ ଯୀଶୁ ବାପା କେ ଦେଖେ
ଆମର ଜୀବନ ଗଲେ ପଛେ, ନାହିଁ ଭୁଲେ
ମନ ଜୀବନ ଦେଇ କରି ଗୁଣ ଗାଉଥା
କାଲବରୀ କୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ
ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ…
ଟୋପାଏ…ଟୋପାଏ… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “topaye topaye raktadhara”