asuchanti turi bajayi

ଆସୁଛନ୍ତି ତୁରୀ ବଜାଇ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହରଷ ହୋଇ
ବିଶ୍ଵାସୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ
ଆନନ୍ଦେ ଗାଅ ହେ ଭାଇ… (ଘୋଷା)

କଟି ବାନ୍ଧି ଦୀପ ଜାଳି ଜାଗ୍ରତରେ ରୁହ ଭାଇ
ନିଦ୍ରା ଭାଗି ଉଠିବାର ଶୁଭ ସମୟ ତ ଏହି
ନାହିଁ ଆଉ ବେଳ, ଗଲା ଦିନ କାଳ
କେତେ କାଳ ଥିବା ହେ ଶୋଇ… |୧|

ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆହେ ଭାଇ
ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ
ମୁଖା ମୁଖି ହୋଇ ଯୀଶୁ ପାଶେ ରହି
କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଆମରି ପାଇଁ .. |୨|

ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏ ମାଟି ଶରୀର ଭାଇ
ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରବେଶିବା ନାହିଁ
ତୁରିର ଶବ୍ଦରେ ଏକ ମୁହୁର୍ଭରେ
ଭେଟିବା ହେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *