he sadaprabhu sadaprabhu ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ

ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
କିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ
ବାସ କରିବ କିଏ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ … (ଘୋଷା)

ଅନ୍ତରରୁ ଯିଏ ସଦା ସତ୍ୟ କହେ
ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ସଦାଚାରୀ ହୁଏ ।
ପର ନିନ୍ଦା ଯା’ର ମୁଖରେ ନଥାଏ
ବଂଧୁର ଅନିଷ୍ଟ କେବେହେଁ ନକରେ
ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ … ଧନ୍ୟ ହେବ
ସିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ … |୧|

ଅଧର୍ମ ଘୃଣିତ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଧାର୍ମିକକୁ ଯିଏ ସମାଦର କରେ …
କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଯେ ରଖେ
ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନ୍ୟଥା ନକରେ
ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ
ବାସ କରିବ ସେ ତୁମ୍ବ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ .. |୨|

ସୁଧ ଲୋଭେ ଯିଏ ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ
ମିଥ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ
ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ସତ୍କର୍ମ କରଇ
ଅଟଳ ରହିବ ଚିରକାଳ ପାଇଁ
ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ…ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ
ବାସ କରିବ ସେ ତୁମ୍ବ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବତରେ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “he sadaprabhu sadaprabhu ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ”