mu kahara nuhe

ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର
ସେ ରକ୍ତରେ ମୋତେ କିଣିଛନ୍ତି
ସେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି (ଘୋଷା)

ସେ ବାଗଦାନ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି
ପବିତ୍ର ଆମ୍ବା ବଇନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋତେ ସ୍ବର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ … |୧|

ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି
ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି
ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି …. |୨|

କେଡେ ପ୍ରେମ ସେ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି
ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଧୁକାର ଦେଇଛନ୍ତି
ମୋର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପିତା ସେ ହୋଇଛନ୍ତି … |୩|

ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛି ।
କେବେ ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ସେହି
ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ମୁହିଁ…. |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *