pape bhora andha mu je

ପାପେ ଭରା ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଯେ ଆଶ୍ରାହୀନ ଜଗତେ
ପାପ ମୋର ଧୋଇଦିଅ ତୁମ କୁଶ ରକତେ (ଘୋଷା)

ପାପିନୀର ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ତୁମର ଧୋଇଦେଲା ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପୟର
ଶାନ୍ତି ଦାନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
ଭାସୁଅଛି ଆମ୍ବା ମୋର ପାପ ସାଗର ସ୍ରୋତେ… |୧|

ଗଭୀର ସାଗର ଜଳେ ମଗନ ଯୁନସର ଅନୁତାପ କ୍ରନ୍ଦନ
କ୍ଷମା ଦେଇ ଧୋଇଦେଲ ଜୀବନ
ସେହି ମହା କରୁଣାରୁ କିଛି ଦିଅ ହେ ମୋତେ… |୨|

ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପାପେ ମୋର ଜୀବନ
କରିହେ ମୋତେ ପାପରୁ ମୋଚନ
ଶାନ୍ତି ଦାନେ ଦିଅ ନୂଆ ଜୀବନ
ଅରପିବି ଦେହ ଆତ୍ମା ରଖ ତୁମର ହାତେ… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *