papo moro khyama diya hai

ପାପ ମୋର କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ
(ସେହି) ରକ୍ତରେ, ରକ୍ତରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ….

ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ଦିଅ ହେ
ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ହେ
ଜୟ ଦିଅ ଶୟତାନ ଉପରେ
ସାହସ ଦିଅ ହେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ
ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଦିପ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ
ଭକ୍ତି ଦିଅ ତବ ସେବାରେ
ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ହେ
ବାଧ୍ୟ କର ତବ ଆତ୍ମାରେ

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *