prabhu karuna re asraya kari

ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି
ତାଙ୍କ ବିଧୂ ସବୁ ହୃଦେ ଆଚରି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି (ଘୋଷା)

ଏହି ଜଗତ ଦେବ ନାହିଁ ତ, ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ
ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁଝରା ଯୀଶୁ ପାଶେ ଭରା
ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଝରୀ… |୧|

ହୃଦ ବେଦନା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ନାନା
ହୁଅଇ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ
ପ୍ରିୟତମ ବୁକୁ ଆବରି… |୨|

କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ
ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାମାନ
ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟି ସହାୟ
ସଙ୍କଟେ ରଖିବେ ଆବରି… |୩|

ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି
ଶେଷ ହେବାଯାଏ ଝଟତି
ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ
ଜଳିଯିବି ନାମ ସୁମରି.. |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “prabhu karuna re asraya kari”