sansara e baridhire

ସଂସାର ଏ ବାରିଧରେ
ଦଦରା ଆଶା ନଉକାରେ
ଯାଇ ନ ପାରେ କୂଳରେ
ପାରି କର ତବ କୃପାରେ… (ଘୋଷା)

ମାଡ଼ି ଆସେ ଦୁଃଖ ବତାସ, ମନ ମୋର ହୁଏ ହତାଶ
କଳା ବଉଦକୁ ଛୁଇଁ, ଲହଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଧାଇଁ
ଅରପି ଜୀବନ ପୟରେ, ଡାକଇ ତୁମକୁ ଆତୁରେ… |୧|

ଆଶା ନଉକା ଯାଏ ଭାଜି, କାତ ମୋର ଯାଉଛି ହଜି
ଅମା ନିଶା ଦୁଃଖ ଲହୁଡ଼ି, ଆସେ ଧ୍ବଂସ ରୂପ ସାଜି
ନ ହେଲେ ତୁମରି କରୁଣା, ମୁହିକି ଆଉ ବଂଚିପାରେ… |୨|

ନ ହେଲେ ଯେସନେ ହତାଶ, ଦିଅ ହେ ତୁମରି ଆଶିଷ
ନେଇ ତୁମରି ଭରସା, ଦୂର କରି ଅମାନିଶା
କୁଶଳେ ଯେସନେ ସିୟୋନେ
ତବ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ରହିବି… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *