sathi jiba chalago

ସାଥି ଯିବା ଚାଲ ଗୋ
ଯିବା ଚାଲ ବେଥଲିହିମ .. ବେଥଲିହିମ
ଦୂରେ ଚାହିଁ ଦେଖି ହସୁଛି ତାରା
ହାତ ଧରି ତୋତେ ଡାକୁଛି ପରା
ହୋଇଛନ୍ତି ଯହିଁ ଯୀଶୁ ଜନମ ଯୀଶୁ ଜନମ…. (ଘୋଷା)

ସରଗର ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଆମ ଦୁଃଖ ନେବେ ବୋହି
ପାପୀ ପାପ ସବୁ ନେବେ ନୂଆ ଜୀବନ ସେ ଦେବେ
ତାଙ୍କ ପାଦେ ଆମେ ଭକତି ଭରି
ଜଣାଇବା ଚାଲ ଆମ ପ୍ରଣାମ … |୧|

ପୁଲକିତ ହୁଏ ଧରା ଝରେ ଆନନ୍ଦର ଧାରା
ଶୁଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତି ଭରିଯାଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି
ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଆମ ଯୀଶୁ ରାଜା
ସେହି ଯେ ମଶୀହ ଶାନ୍ତି ପରମ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *